Login Contact Members Join Proiect Romania
AmCham Romania
Members only
Home |Privacy policy
Communication AmCham Press Releases Stop the assault on the economy!

Stop the assault on the economy!

by AmCham Romania December 19, 2018

 

Stop the assault on the economy!

The American Chamber of Commerce in Romania (AmCham Romania) calls for the immediate withdrawal of the draft Government Ordinance on new fiscal measures announced by the Minister of Finance on December 18 and aimed for implementation starting with January 1st, 2019.  

We consider that the proposed measures as well as their adoption manner to be irresponsible and reckless, throwing the market into a complete chaos, as confirmed by the first responses on the capital markets which indicate a steep erosion of investors’ confidence within hours from the announcement.  

We reiterate the call for observing the legal framework regarding transparency in decision-making and public consultations.

Opriți asaltul asupra economiei!

Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania) solicită retragerea imediată a proiectului de Ordonanța de Urgență privind noile măsuri fiscale anuntațe de către Ministrul de Finanțe în data de 18 decembrie cu intenția de a fi implementate începând cu 1 ianuarie 2019.

Considerăm că măsurile propuse, precum și maniera de adoptare a acestora sunt lipsite de responsabilitate și chibzuință, și induc un haos generalizat în economia românească, fapt confirmat de primele reacții pe piața de capital, care indică o erodare rapidă a încrederii investitorilor în numai câteva ore de la anunțarea acestui OUG.

Facem din nou apel la respectarea cadrului legal privind transparența decizională și consultările publice.  

More from AmCham Press Releases

Previous Next